Skip to main content

204 — Fabricació d'envasos i embalatges de fusta

  Descendants
  Code Description
  2040 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta

  Short tag proposal

  Fabricació d'envasos i embalatges de fusta

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description
  464 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*464 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta 1

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  21 Fusta, suro i mobles de fusta

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  22 Fusta i suro, i els seus productes; mobles

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  21 Fusta, suro i cistelleria