Skip to main content

2052 — Fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics