Skip to main content

20521 — Tractament del suro en brut i fabricació de productes de suro

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La preparació del suro natural en brut.
  • La fabricació d'articles de suro natural o aglomerat.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description
  4660 Fabricació de productes de suro