Skip to main content

223 — Reproducció de suports enregistrats

  Aclariment:quan en una unitat estadística les activitats de reproducció vagin associades a l'edició, aquesta unitat es classificarà en aquesta última activitat.

  Short tag proposal

  Reproducció de suports enregistrats

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  223 Reproducció de suports enregistrats

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  04 Material electrònic, ràdio i telecomunicacions (ex. ordinadors)

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  03 Material electrònic, ràdio, televisió i comunicacions

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  26 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats