Skip to main content

232 — Refinació de petroli

  Descendants
  Code Description
  2320 Refinació de petroli

  Short tag proposal

  Refinació de petroli

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description
  130 Refinació de petroli
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*130 Refinació de petroli 1
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  232 Refinació de petroli

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  14 Refinació de petroli

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  17 Coqueries i refinació de petroli

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  01 Productes energètics i refinació de petroli