Skip to main content

2413 — Fabricació de productes bàsics de química inorgànica

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics