Skip to main content

24662 — Fabricació d'altres productes químics

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de diversos productes químics:
   • Peptones i els seus derivats, altres matèries proteiques i els seus derivats.
   • Pastes i pólvores per soldar.
   • Preparats per al decapatge de metalls.
   • Additius preparats per a ciments.
   • Carboni activat, additius per a olis lubrificants, acceleradors de vulcanització, catalitzadors i altres productes químics d'ús industrial.
   • Reactius compostos per a diagnòstics i laboratoris.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La fabricació de tintes per escriure i dibuixar.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.