Skip to main content

2470 — Fabricació de fibres artificials i sintètiques

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics