Skip to main content

2523 — Fabricació de productes de matèries plàstiques per a la construcció

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics