Skip to main content

264 — Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció

  Short tag proposal

  Fabricació productes terra cuita per a construcció

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  16 Productes minerals no metàl·lics

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  15 Altres productes minerals no metàl·lics

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  33 Vidres i productes ceràmics