Skip to main content

26400 — Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de materials no refractaris d'argila estructural destinats a la construcció:
   • La fabricació de maons, teules, curulls, tubs, conduccions, etc.
   • La fabricació de tubs de gres.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de productes de ceràmica refractària estructural (vegeu 26.260).
  • La fabricació de rajoles i llambordes de ceràmica (vegeu 26.300).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.