Skip to main content

265 — Fabricació de ciment, calç i guix

  Short tag proposal

  Fabricació de ciment, calç i guix

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description
  242 Fabricació de ciments, calçs i guixos
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*242 Fabricació de ciments, calçs i guixos 1
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  265 Fabricació de ciment, calç i guix

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  16 Productes minerals no metàl·lics

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  15 Altres productes minerals no metàl·lics

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  34 Ciments, pedra i minerals no metàl·lics