Skip to main content

266 — Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment

  Short tag proposal

  Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  16 Productes minerals no metàl·lics

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  15 Altres productes minerals no metàl·lics

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  34 Ciments, pedra i minerals no metàl·lics