Skip to main content

271 — Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA)

  Short tag proposal

  Fabricació de productes de ferro i acer CECA

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  221 Siderúrgia 2
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*221 Siderúrgia integral 2
  1*222 Siderúrgia no integral 1

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  15 Prod. i 1a. tranf. de metalls (siderúrgia i metalls ferrosos)

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  18 Metalls ferrosos

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  35 Metal·lúrgia