Skip to main content

273 — Altres activitats de la transformació del ferro i de l'acer i producció de ferroaliatges no CECA

  Short tag proposal

  Activitats transformació ferro i acer no CECA

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  15 Prod. i 1a. tranf. de metalls (siderúrgia i metalls ferrosos)

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  18 Metalls ferrosos

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  35 Metal·lúrgia