Skip to main content

291 — Fabricació de màquines, equips i materials mecànics

  Short tag proposal

  Fabricació màquines, equips i materials mecànics

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  09 Maquinària i equips mecànics

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  10 Maquinària i equips mecànics

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  39 Màquines i equips mecànics