Skip to main content

29402 — Fabricació de màquines eines per treballar la fusta

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de màquines eines de serradors i per a la fabricació de taulons aglomerats.
  • La fabricació de màquines de clavetejar, grapadores, encoladores, polidores, etc.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*3222 Construcció de màquines per treballar la fusta i el suro 1