Skip to main content

29403 — Fabricació d'altres tipus de màquines eines

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de màquines eines per al treball per arrencada de material o per deformació d'altres materials distints dels metalls i la fusta, com ara pedra, etc.
  • La fabricació de portapeces, portaeines i accessoris especials per a màquines eines.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de maquinària per a les indústries extractives (vegeu 29.520).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.