Skip to main content

2952 — Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    3 Béns d'equipament