Skip to main content

2954 — Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir

    Aquesta classe comprèn també:

    • La instal·lació, reparació i manteniment de maquinària per a la indústria tèxtil, de la confecció i del cuir.

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    3 Béns d'equipament