Skip to main content

29561 — Fabricació de maquinària i equips per a arts gràfiques

    Aquesta subclasse comprèn:

    • La fabricació de màquines i aparells per a impremta i enquadernació.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.