Skip to main content

300 — Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics

  Short tag proposal

  Fabricació màquines oficina i equips informàtics

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  02 Màquinària d'oficina i ordinadors

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  02 Maquinària d'oficina i ordinadors

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  42 Màquines d'oficina i equips informàtics