Skip to main content

313 — Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats

  Short tag proposal

  Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description
  341 Fabricació de fils i cables elèctrics
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*341 Fabricació de fils i cables elèctrics 1

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  03 Maquinària i material elèctric

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  07 Maquinària i material elèctric

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  46 Fils i cables elèctrics aïllats