Skip to main content

323 — Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge

  Short tag proposal

  Fabricació ap. recepció i reproducció so i imatge

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  04 Material electrònic, ràdio i telecomunicacions (ex. ordinadors)

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  03 Material electrònic, ràdio, televisió i comunicacions

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  49 Ràdio, televisió, so i imatge