Skip to main content

34 — Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

    Short tag proposal

    Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

    Heading of aggregated item 14 sectors industrials to which it belongs

    13 Fabricació de materials de transport