Skip to main content

342 — Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

  Short tag proposal

  Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  10 Vehicles

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  06 Vehicles de motor

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  50 Vehicles de motor, carrosseries i remolcs