Skip to main content

343 — Fabricació de parts, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors

  Short tag proposal

  Fabricació accessoris no elèctrics vehicles motor

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  10 Vehicles

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  06 Vehicles de motor

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  51 Peces i accessoris per a vehicles de motor