Skip to main content

35111 — Construcció i reparació de vaixells

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La construcció de vaixells d'ús comercial: vaixells de passatgers, transbordadors, vaixells de càrrega, vaixells cisterna, etc.
  • La construcció de vaixells de guerra.
  • La construcció de vaixells de pesca.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La construcció d'aerolliscadors.
  • La construcció de plataformes de perforació flotants o submergibles.
  • La construcció d'estructures flotants:
   • Dics flotants, pontons, atalls, embarcador flotant, boies, tancs flotants, gavarres, barcasses, grues flotants, etc.
  • El manteniment, la reparació i el recondicionament de vaixells.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació d'hèlixs i àncores de vaixell (vegeu 28.753).
  • La construcció de motors navals (vegeu 29.110).
  • La fabricació d'instruments i aparells de navegació (vegeu 33.200).
  • La fabricació de vehicles amfibis de motor (vegeu 34.100).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  35111 Construcció i reparació de vaixells