Skip to main content

365 — Fabricació de jocs i joguines

  Descendants
  Code Description
  3650 Fabricació de jocs i joguines

  Short tag proposal

  Fabricació de jocs i joguines

  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*494 Fabricació de jocs, joguines i articles d'esport 2
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  365 Fabricació de jocs i joguines

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  13 Manufactureres ncaa

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  13 Altres indústries manufactureres

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  54 Joieria, instruments musicals, articles d'esport i joguines