Skip to main content

Aquesta divisió comprèn:

El tractament de deixalles i rebuigs metàl·lics o no metàl·lics i d'articles de metall o no metàl·lics, usats o no, per a la seva conversió en primeres matèries secundàries.

Aclariment:aquest tractament consisteix en un procés mecànic o químic que al principi es tracta de rebuigs o deixalles, classificats o no, però sempre inapropiats per ser utilitzats directament en un procés industrial, mentre que, al final del procés poden ser utilitzats per a tractaments posteriors i, per tant, són considerats productes intermedis o semielaborats, mai no un producte acabat.

Aquesta divisió no comprèn:

  • La venda a l'engròs dels rebuigs i deixalles, inclosa la seva recollida, classificació, empaquetatge, transaccions, etc. que no comportin un procés industrial (vegeu 51.57).
  • La venda a l'engròs o al detall de béns de segona mà (vegeu 50, 51 i 52.50).

Short tag proposal

Reciclatge

Correspondence with IAE-96 (ca)
Code Description Partitions
1*62 Recuperació de productes 2
Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description
37 Reciclatge

Heading of aggregated item 14 sectors industrials to which it belongs

14 Indústries manufactureres diverses