Skip to main content

371 — Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall

  Descendants
  Code Description
  3710 Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall

  Short tag proposal

  Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  55 Reciclatge