Skip to main content

3710 — Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall

    Descendants
    Code Description
    37100 Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics