Skip to main content

372 — Reciclatge de rebuigs no metàl·lics

  Descendants
  Code Description
  3720 Reciclatge de rebuigs no metàl·lics

  Short tag proposal

  Reciclatge de rebuigs no metàl·lics

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  481 Transformació del cautxú 6
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*622 Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació 2
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  372 Reciclatge de residus no metàl·lics

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  55 Reciclatge