Skip to main content

403 — Producció i distribució de vapor i aigua calenta

    Short tag proposal

    Producció i distribució de vapor i aigua calenta

    Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

    04 Gas i aigua