Skip to main content

Aquesta subclasse comprèn:

 • La construcció de:
  • Vies navegables, instal·lacions portuàries i fluvials, ports esportius, rescloses, etc.
  • Pantans i dics.
  • Canals de regatge.
 • Els dragatges.
 • Els desaigües d'aigües negres.
 • Els treballs realitzats sota aigua:
  • Construcció de pilars de ponts.
  • Instal·lació de cables submarins.
  • Altres treballs subaquàtics realitzats per bussos i altres mitjans.

Aquesta subclasse no comprèn:

 • La construcció de pous hidràulics (vegeu 45.253).
 • L'administració de canals de regatge (vegeu 01.410).

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CNAE-74 (ca)
Code Description Partitions
5030 Obres públiques 14
Correspondence with IAE-96 (ca)
Code Description Partitions
1*5070 Construcció, reparació i conservació de tot tipus d'obres 31
Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description
45240 Obres hidràuliques