Skip to main content

52461 — Comerç al detall de ferreteria i vidre pla

  Aquesta subclasse comprèn:

  • El comerç al detall d'articles de ferreteria.
  • El comerç al detall de talladores de gespa, incloses les autopropulsades.
  • El comerç al detall de vidre pla.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.