Skip to main content

Aquest grup comprèn:

  • La provisió d'allotjament, mitjançant pagament, per a estades curtes en:
    • Hotels, hotels-apartaments, motels i hostals.

Aquest grup no comprèn:

  • El lloguer d'immobles per a habitatge sense fins turístics (vegeu 70.201).
  • Les activitats de multipropietat (vegeu 70.202).

Short tag proposal

Hotels

Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description
551 Hotels