Skip to main content

55521 — Provisió de menjars preparats per a empreses

  Aquesta subclasse comprèn:

  • El subministrament de menjars preparts per a:
   • Línies aèries i altres empreses de transport.
   • Altres institucions o empreses.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*6779 Altres serveis d'alimentació propis de la restauració 2