Skip to main content

63222 — Altres activitats afins al transport marítim

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Les activitats pròpies dels fars.
  • Els serveis d'ajuda a la navegació.
  • Les activitats de consignataris marítims.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.