Skip to main content

74111 — Consulta, assessorament i pràctica legal del dret

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La representació jurídica, per lletrats que pertanyen al Col·legi d'Advocats, davant els tribunals i altres òrgans judicials:
   • L'assessorament i la representació en accions civils, penals i els relacionats amb conflictes laborals.
  • L'assessorament i la preparació de documents jurídics:
   • Estatuts socials, escriptures de constitució i altres documents similars relacionats amb la constitució de societats.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  8410 Consellers jurídics 3