Skip to main content

74130 — Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Els estudis sobre les possibilitats de comercialització, l'acceptació i el grau de difusió dels productes i sobre els hàbits de compra dels consumidors, a fi de promoure les vendes i desenvolupar nous productes, incloses les anàlisis estadístiques dels resultats.
  • Les enquestes d'opinió pública sobre qüestions polítiques, econòmiques i socials, i també les seves anàlisis estadístiques.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • Els treballs estadístics realitzats per l'Administració pública (vegeu 75.11).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description
  8460 Empreses d'estudis de mercat