Skip to main content

74301 — Inspecció tècnica de vehicles

  Aquesta subclasse comprèn:

  • El control periòdic dels vehicles de motor segons la legislació vigent en seguretat vial.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  8430 Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.) 6
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*8439 Altres serveis tècnics NCAA 2
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  74301 Inspecció tècnica de vehicles