Skip to main content

745 — Selecció i col·locació de personal

  Descendants
  Code Description
  7450 Selecció i col·locació de personal

  Short tag proposal

  Selecció i col·locació de personal

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  849 Altres serveis prestats a les empreses NCAA 4
  980 Serveis domèstics 2
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  745 Selecció i col·locació de personal