Skip to main content

Aquesta subclasse comprèn:

 • La direcció, supervisió i funcionament de la defensa i de les Forces armades de terra, mar i aire, com ara:
  • Exèrcits de terra, mar i aire.
  • L'enginyeria, transports, comunicacions, serveis d'informació, material, personal i altres forces i comandaments que no siguin de combat.
  • Forces auxiliars de reserva.
  • El subministrament logístic d'equip i estructures.
  • L'assistència sanitària al personal militar en campanya.
 • La prestació de suport a l'elaboració de plans d'emergència i a la realització d'exercicis en què intervinguin població i institucions civils.

Aquesta subclasse no comprèn:

 • La concessió d'ajut militar a altres països (vegeu 75.210).
 • Les activitats dels tribunals militars (vegeu 75.230).
 • Les activitats docents de col·legis, escoles i acadèmies militars (vegeu 80).
 • Les activitats d'hospitals militars (vegeu 85.11).

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CNAE-74 (ca)
Code Description Partitions
9130 Organismes autònoms de l'Administració 5
9160 Defensa nacional 8
Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description
75220 Defensa