Skip to main content

Aquesta subclasse comprèn també:

  • Les escoles de música i dansa que imparteixen ensenyaments no conduents a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica i professional.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description
80422 Acadèmies