Skip to main content

85312 — Acolliment de persones amb disminució, amb allotjament

    Aquesta subclasse comprèn:

    • Els centres i residències especialitzats per a persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.