Skip to main content

85314 — Acolliment de dones amb allotjament

    Aquesta subclasse comprèn:

    • Les intitucions que atenen les mares solteres i els seus fills, les dones que són objecte de maltractaments, d'agressions sexuals, etc., i, si escau, els seus fills.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.