Skip to main content

85315 — Altres tipus d'acolliment amb allotjament

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Els centres de rehabilitació (sense tractament mèdic) de persones addictes als estupefaents o a l'alcohol.
  • Els albergs i centres d'acolliment per a persones en situació d'exclusió social.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  85315 Altre acolliment amb allotjament