Skip to main content

91332 — Altres tipus d'activitats associatives

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Les organitzacions independents creades per a la defensa d'una causa o alternativa de caràcter públic o social mitjançant campanyes d'educació al públic, influència política, recaptament de fons, etc:
   • Moviments de protesta o les iniciatives cíviques.
   • Moviments ecològics i de protecció d'animals.
   • Associacions de dones pro igualtat de sexes.
   • Organitzacions que presten suport a serveis municipals i educatius.
  • Les associacions per a la pràctica d'activitats o afeccions culturals, turístiques o recreatives (llevat d'esports) com ara, per exemple, els clubs literaris i de lectors, de poesia, d'història, de jardineria, de cinema i fotografia, de música i art, d'artesania o de col·leccionistes, carnavalescos, etc.
  • Les organitzacions que cerquen la protecció i millora de la situació de determinats grups, sempre que la seva activitat no es pugui classificar en alguna altra rúbrica d'aquesta classificació:
   • Associacions de protecció d'infància i família, disminuïts, persones grans.
   • Associacions de protecció de minories ètniques i grups minoritaris.
   • Associacions amb fins patriòtics.
   • Associacions d'admiradors d'artistes.
   • Associacions de consumidors.
   • Associacions d'automobilistes.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • Les associacions dedicades a la pràctica d'activitats artístiques, com ara les associacions de teatre, sarsuela, etc. (vegeu 92.311).
  • Les activitats dels clubs esportius (vegeu 92.621).
  • Les associacions i clubs de dòmino, mus, etc. (vegeu 92.621).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  91332 Altres tipus d'activitats associatives