Saltar al contenido principal

1411 — Extracció de pedra per a la construcció

  Aquesta classe comprèn:

  • L'extracció, desbastat i trossejat per serratge de pedres per a la construcció.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El tallament, el gravat i l'acabament de pedres fora de les pedreres (vegeu 26.701).

  Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

  2 Béns intermedis no energètics